Amazon

Amazon jest największym marketplace na świecie i charakteryzuje się stosunkowo łatwą możliwością prowadzenia sprzedaży w wielu krajach z poziomu jednej platformy.

Prowadzenie sprzedaży na Amazon jest jednym z najlepszych rozwiązań dla firm chcących sprzedawać swoje produkty globalnie. Platforma pozwala dotrzeć do największej ilości użytkowników oraz zorganizować logistykę międzynarodową. Odpowiednie wykorzystanie narzędzi reklamowych oferowanych przez Amazon pozwala jednocześnie zwiększać sprzedaż oraz rozwijać znajomość marki. Dlatego Amazon jest bardzo dobrym rozwiązaniem zarówno na firm będących producentami jak również dystrybutorami.

Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej strategi działań marketingowych pozwala zyskać przewagę konkurencyjną, pozwalającą na wzrost sprzedaży na każdym z rynków obsługiwanych przez Amazon.

Kierujemy się zasadą, że wypracowanie sukcesu i zadowolenia z wyników naszego klienta, gwarantuje nam długoterminową współpracę. Dlatego możemy się pochwalić tak wysokim wynikiem przedłużania umów naszych klientów.

Kampanie Amazon Ads

Stworzenie oraz prowadzenie skutecznych kampanii reklam sponsorowanych pozwalających na zwiększenie sprzedaży oraz widoczności marki.

Zarządzanie promowaniem

Prowadzenie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem sprzedaży, dążeniem do wzrostu przychodów oraz usprawnieniem obsługi klienta.

Audyt konta Amazon

Przeprowadzenie dokładnej weryfikacji każdego elementu konta, ofert, branży w celu wyszukania punktów, których poprawa przełoży się na wzrost sprzedaży.

Kampanie reklamowe Amazon

Kampanie ofert sponsorowanych

Amazon Ads

Reklama w postaci ofert wyświetlanych w różnych miejscach portalu Amazon rozliczanych w systemie PPC (pay per click) czyli pobierania opłaty jedynie za wejście zainteresowanego produktem klienta w daną ofertę.

W przypadku profesjonalnie przygotowanej kampanii, optymalnie dobranej stawki, odpowiedniego doboru fraz wymaganych oraz wykluczających można uzyskać wyświetlenia oferty w różnych częściach portalu Amazon. Stała analiza fraz oraz stawek kampanii pozwala na uzyskanie wysokiej sprzedaży z zachowaniem stosunkowo niskiego kosztu procentowego.

Wykorzystanie Amazon Ads pozwala na uzyskanie dużo wyższego wolumenu sprzedaży przy stosunkowo niewiele wyższym koszcie procentowym. Zastosowanie Amazon Ads może być również idealnym rozwiązaniem dla nowych sprzedawców w celu rozpoczęcia sprzedaży i stałemu zwiększaniu swojego udziału w rynku. W wielu branżach cieżko wręcz uzyskać wysoki wynik sprzedaży nie stosując marketingu Amazon Ads.

Kampanie graficzne

Amazon Display

Reklama w postaci banerów reklamowych z opłatą za wyświetlenie na portalu Amazon oraz partnerskich stronach internetowych.

W przypadku odpowiednio przygotowanej kampanii, stworzonych materiałów graficznych oraz dobranych stawkach pozwala na wzrost sprzedaży zarówno wśród sprzedawców, dystrybutorów jak również producentów.

Kampanie graficzne to również bardzo dobre narzędzie do zwiększania świadomości marki na rynku oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby nowych klientów.

Oferta

Podstawowy

800 zł

budżet do 5000 zł

Zaawansowany

1500 zł

budżet do 12000 zł

Ekspert

2500 zł

budżet do 20000 zł

Amazon

Amazon charakteryzuje się stosunkowo łatwym dostępem do wielu rynków oraz najlepszym rozwiązaniem dla firm chcą sprzedawać swoje produkty globalnie.

Amazon jest największym marketplace na świecie zrzeszając ponad 310 000 000 aktywnych użytkowników.

Analizując dane korzyści płynące ze współpracy z Amazon wiążą się również z koniecznością wykonania odpowiednich działań marketingowych w celu uzyskania widoczności oraz zaistnieniu nowych sprzedawców na platformie przy tak dużej konkurencji z całego regionu.

Kampanie reklamowe Amazon - Amazon Advertising Partner Network

Kampanie ofert sponsorowanych

Amazon Ads

Reklama w postaci ofert wyświetlanych w różnych miejscach portalu Amazon rozliczanych w systemie PPC (pay per click) czyli pobierania opłaty jedynie za wejście zainteresowanego produktem klienta w daną ofertę.

W przypadku profesjonalnie przygotowanej kampanii, optymalnie dobranej stawki, odpowiedniego doboru fraz wymaganych oraz wykluczających można uzyskać wyświetlenia oferty w różnych częściach portalu Amazon. Stała analiza fraz oraz stawek kampanii pozwala na uzyskanie wysokiej sprzedaży z zachowaniem stosunkowo niskiego kosztu procentowego.

Wykorzystanie Amazon Ads pozwala na uzyskanie dużo wyższego wolumenu sprzedaży przy stosunkowo niewiele wyższym koszcie procentowym. Zastosowanie Amazon Ads może być również idealnym rozwiązaniem dla nowych sprzedawców w celu rozpoczęcia sprzedaży i stałemu zwiększaniu swojego udziału w rynku. W wielu branżach cieżko wręcz uzyskać wysoki wynik sprzedaży nie stosując marketingu Amazon Ads.

Kampanie graficzne

Amazon Display

Reklama w postaci banerów reklamowych z opłatą za wyświetlenie na portalu Amazon oraz partnerskich stronach internetowych.

W przypadku odpowiednio przygotowanej kampanii, stworzonych materiałów graficznych oraz dobranych stawkach pozwala na wzrost sprzedaży zarówno wśród sprzedawców, dystrybutorów jak również producentów.

Kampanie graficzne to również bardzo dobre narzędzie do zwiększania świadomości marki na rynku oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby nowych klientów.

Doradztwo Amazon - Amazon Service Provider Network

Amazon SPN

Doradztwo Amazon

Działalność handlowa na portalu Amazon wymaga wykonania znacznie więcej formalności. W dodatku prowadzenie sprzedaży na wielu rynkach wiąże się z dodatkowymi obowiązkami do spełniania po stronie sprzedawców.

Bazując na doświadczeniu w wspieraniu krajowych przedsiębiorców proponujemy wsparcie w zakresie:

  • Rejestracja konta Amazon
  • Doradztwa operacyjnego
  • Doradztwa logistycznego
  • Prowadzenie konta – Account Management

Amazon

Amazon charakteryzuje się stosunkowo łatwym dostępem do wielu rynków oraz najlepszym rozwiązaniem dla firm chcą sprzedawać swoje produkty globalnie.

Amazon jest największym marketplace na świecie zrzeszając ponad 310 000 000 aktywnych użytkowników.

Analizując dane korzyści płynące ze współpracy z Amazon wiążą się również z koniecznością wykonania odpowiednich działań marketingowych w celu uzyskania widoczności oraz zaistnieniu nowych sprzedawców na platformie przy tak dużej konkurencji z całego regionu.

Kampanie reklamowe Amazon - Amazon Advertising Partner Network

Kampanie ofert sponsorowanych

Amazon Ads

Reklama w postaci ofert wyświetlanych w różnych miejscach portalu Amazon rozliczanych w systemie PPC (pay per click) czyli pobierania opłaty jedynie za wejście zainteresowanego produktem klienta w daną ofertę.

W przypadku profesjonalnie przygotowanej kampanii, optymalnie dobranej stawki, odpowiedniego doboru fraz wymaganych oraz wykluczających można uzyskać wyświetlenia oferty w różnych częściach portalu Amazon. Stała analiza fraz oraz stawek kampanii pozwala na uzyskanie wysokiej sprzedaży z zachowaniem stosunkowo niskiego kosztu procentowego.

Wykorzystanie Amazon Ads pozwala na uzyskanie dużo wyższego wolumenu sprzedaży przy stosunkowo niewiele wyższym koszcie procentowym. Zastosowanie Amazon Ads może być również idealnym rozwiązaniem dla nowych sprzedawców w celu rozpoczęcia sprzedaży i stałemu zwiększaniu swojego udziału w rynku. W wielu branżach cieżko wręcz uzyskać wysoki wynik sprzedaży nie stosując marketingu Amazon Ads.

Kampanie graficzne

Amazon Display

Reklama w postaci banerów reklamowych z opłatą za wyświetlenie na portalu Amazon oraz partnerskich stronach internetowych.

W przypadku odpowiednio przygotowanej kampanii, stworzonych materiałów graficznych oraz dobranych stawkach pozwala na wzrost sprzedaży zarówno wśród sprzedawców, dystrybutorów jak również producentów.

Kampanie graficzne to również bardzo dobre narzędzie do zwiększania świadomości marki na rynku oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby nowych klientów.

Doradztwo Amazon - Amazon Service Provider Network

Amazon SPN

Doradztwo Amazon

Działalność handlowa na portalu Amazon wymaga wykonania znacznie więcej formalności. W dodatku prowadzenie sprzedaży na wielu rynkach wiąże się z dodatkowymi obowiązkami do spełniania po stronie sprzedawców.

Bazując na doświadczeniu w wspieraniu krajowych przedsiębiorców proponujemy wsparcie w zakresie:

  • Rejestracja konta Amazon
  • Doradztwa operacyjnego
  • Doradztwa logistycznego
  • Prowadzenie konta – Account Management